Zespół kakofoNIKT powstały w 2006 roku w Poznaniu porusza się na styku takich taktyk jak free improvisation, noise, industrial. Poznański projekt audio-wizualny, poruszający się na styku wolnej improwizacji, noise’u i muzyki industrialnej, W materii Kakofonikt dźwięk staje się punktem granicznym doświadczenia, interfejsem umysłu i strumienia myśli. Publiczne wystąpienia przybierają formę performances, angażujących różne media. Instrumentarium stanowią m.in. metalowe odpadki, uszkodzone urządzenia elektroniczne, zabawkowe i specjalnie kontruowane instrumenty, przedmioty codziennego użytku, generatory fal akustycznych. Na kompozycje składają się nagrania terenowe i dźwięki konkretne. Deklarowanym celem Kakofonikt jest kalibracja percepcji słuchacza na kanał odmiennej świadomości oraz wykreowanie soniczno wizualnego środowiska dla zmysłowych oraz umysłowych sensacji. W 2018 roku, (dzięki interwencji festiwalu Sonus ex Machina), zespół spotkał się z liczącym kilkadziesiąt osób Chór Pogłosy, działającym od 1996 roku, a od 2016 roku pod dyrygenturą poszukującej i niezwykle żywiołowej Joanny Sykulskiej (wcześniej dyrygentki Chóru Czarownic) – by pracować wspólnie nad nowym elektryzującym projektem, łączącym mitologię słowiańską, ludową rytualność, średniowieczne i renesansowe tradycje chóralne, wglądy botaniczne, historyczne i psychonautyczne w sferę rodzimej flory i mykoflory psychoaktywnej oraz sonorystyczne, eksperymentalne, ale też folkowe techniki muzyczne.