Stowarzyszenie Musica Patria

Stowarzyszenia Musica Patria powstało w 2010 roku. W ramach stowarzyszenia prowadzimy prace dokumentacyjne nad muzykaliami, które spoczywają w archiwach i czekają na ponowne odkrycie i wykonanie. Tworzymy ze starych rękopisów współczesne nuty i doprowadzamy do ich wykonania. W tym celu został także powołany zespół wokalno-instrumentalny Musica Maxima. W ramach możliwości potem je wydajemy i nagrywamy. Do tej pory udało się wydać cztery edycje nutowe ze środków przyznanych przez Miasto Poznań w ramach zainicjowanej przez nas serii wydawniczej „Muzyka na nowo odkryta”. Są to: Fr. Ścigalski (1782-1846), Litania in F i Symfonia in D; J. Paszkiewicz, Requiem oraz F.X. Brixi (1732-1771), Missa ex D. Nagraliśmy płytę CD z Requiem J. Paszkiewicza. Dawne muzykalia, nad którymi pracujemy, pochodzą głównie z Wielkopolski i zostały skomponowane przez ówczesnych lokalnych polskich kompozytorów, których także na nowo przywracamy do świadomości lokalnych społeczności. Temu służy m.in. zainicjowany i prowadzony przez nas od trzech lat cykl koncertów „Muzyka w kościołach Wielkopolski”, gdzie w poszczególnych miejscowościach prezentujemy muzykę, która kiedyś była częścią repertuaru działających tu kapel muzycznych, głównie przy kościołach parafialnych lub klasztorach. Do tej pory takie koncerty odbyły się w Grodzisku Wielkopolskim, Borku Wielkopolskim i Obrze. Od 2011 roku prowadzimy także cykl koncertów „Muzyka na nowo odkryta”, podczas których prezentujemy utwory pozyskane z archiwalnych, głównie wielkopolskich, zbiorów. Przede wszystkim współpracujemy z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, gdzie przechowywane są duże muzyczne zbiory z dawnej Wielkopolski.

W ramach współpracy z Urzędem Miasta Poznań został zorganizowany w 2015 roku cykl prelekcji i koncert w ramach projektu pt: „Muzyka religijna na przestrzeni wieków w Wielkopolsce – cykl koncertów i pogadanek edukacyjnych ukazujących obecność i rozwój muzyki od Chrztu Polski do końca XIX wieku”. W ramach tego cyklu m.in. prezentowaliśmy twórczość Wacława z Szamotuł, którym teraz ponownie, w nieco innej perspektywie, ponownie się zajęliśmy. Uważamy, że w ramach tego zadania możemy w sposób istotny przyczynić się do rozpowszechnienia znajomości postaci Wacława z Szamotuł, jego twórczości, a przede wszystkim spojrzeć na to z perspektywy człowieka XXI wieku. Pragniemy to zrobić w łączności ze współczesnością – muzyką, która bardziej nawiąże kontakt z tu i teraz.

Stowarzyszenie Musica Patria prezentowało swoje dokonania na kilkudziesięciu koncertach i festiwalach, m.in. na XXXII Festiwalu Muzyki Dawnej w Starym Sączu, w ramach festiwalu „Gorzkie Żale” w 2013 roku czy w ramach 52. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego MAEO w 2014 roku. Pragniemy rozwijać swą działalność biorąc pod uwagę coraz to nowe możliwości prezentowania dawnej muzyki polskiej w kontekście XXI wieku.