Teksty utworów

Nakłoń  

Czy znajdziesz miejsce dla nas Matko?
By utulić nas do snu?
Czy królestwo Twoje dawno
kona w ogniu ludzkich bzdur

Patrzysz na nas smutnym okiem
Wyniszczona tym widokiem
Patrzysz, jak we własnym domu
budujemy trumny z betonu

Nie obmyjesz zimnym deszczem
Z ciężkich grzechów, wszystkich serc
Brudne, puste, bez nadziei
Schną koryta Twoich rzek

Czy znajdziesz miejsce dla nas Matko?
By utulić nas do snu?
Czy królestwo Twoje dawno
Kona w ogniu ludzkich bzdur

Twoje serce z żalu krwawi
nawet Jezus nas nie zbawi,
Nie utulisz nas do snu
Konasz w ogniu ludzkich bzdur

Turn your ear to me

Mother, will you find room to lull us to sleep?

Has your kingdom been long dying in the fire
of human nonsense?

You look upon us with sad eyes
Devastated by this sight
You watch as we build coffins of concrete in
our own home

You cannot cleanse mortal sins
From all our hearts with a cold rain
The beds of your rivers are drying up
Dirty, empty and hopeless

Mother, will you find room to lull us to sleep?
Has your kingdom been long dying in the fire
of human nonsense?

Your heart bleeds with grief
Not even Jesus can save us
You will not lull us to sleep
You perish in the fire of human nonsense

Powszednia spowiedź

Grzechem porosły niwy
Porosły niwy zielone
Grzechem przemokły pola
Przemokły pola żyzne

W imię Ziemi i Nieba
I Ducha Świętego
Pasterzu owiec zgubionych
Na wielkich śmietniskach

W imię Ziemi i Nieba
I Ducha Świętego
Pasterzu owiec stęsknionych
Na smutnych śmietniskach

W imię Nieba i Ziemi
I Ducha Świętego
Pasterzu owiec zgubionych
Na twój obraz stworzonych

Grzechem porosły niwy
Porosły niwy zielone
Grzechem przemokły pola
Przemokły pola żyzne

Grzechem strute schną rzeki
Grzechem zaślepły powieki

Daily confession

Sin has spread over green meadows
Sin has soaked into fertile fields

In the name of the Earth and the Sky
And of the Holy Spirit
O, shepherd of the sheep lost
In the vast landfill sites

In the name of the Earth and the Sky
And of the Holy Spirit
O, shepherd of the longing sheep
In the sad landfill sites

In the name of the Earth and the Sky
And of the Holy Spirit
O, shepherd of the lost sheep
made in Thy image

Sin has spread over green meadows
Sin has soaked into fertile fields

Sin has tainted the dried up rivers
Sin has encroached upon the eyelids

Alleluja

Alleluja, albowiem się nad nami zjawiła
Mądrość ludzka i wielce wzmocniła
Oświeciła nas ze wszystkich głupstw
I trwać będzie aż do końca już

Szumią
Szumią
Soczyste liście drzew

Dudnią
Dudnią
Spływy czystych rzek

Dzikie
Zwierzyny
Krąg życia tworzą

Szumią
Szumią
Liście zwiędłych drzew

Dudni
Dudni
Muł w korytach rzek

Jęczą
Płaczą
Dusze zwierząt

Szumią
Szumią
Smutnych fabryk hale

Dymią
Dymem
Ludzkich kłamstw
I szaleństw

Człowieku smutny
Nie bądź taki zły
nad światem zatrutym
Gorzkie ronisz łzy

Alleluia

Alleluia, for the human wisdom
Has appeared over us
And it has strengthened us greatly
It has cleansed us of foolery
And shall last forever and ever

Luscious leaves hum

 

Clean rivers rumble

 

Wild animals form the circle of life

 

Leaves of withered trees hum

 

Muddy rivers rumble

 

Animal souls howl and weep

 

Sad factory halls hum

 

They exhale the smoke
of Human lies and madness

 

Woeful man, don’t be sad
You shed bitter tears over a tainted world

Błogosławiony

Błogosławiony człowiek co się tak sprawuje
Błogosławiony człowiek co mądrość miłuje
Błogosławiony człowiek, co miłość pojmuje
Błogosławiony człowiek swych błędów żałuje

Ziemia Ci lekką będzie, więc i ty Ziemi lekki
bądź Ziemia jest Twym schronieniem, miłością i
spełnieniem

Blessed shall be the man 

Blessed shall be the man who acts in that way
Blessed shall be the man who loves wisdom
Blessed shall be the man who grasps love
A blessed man feels remorse for his sins

The earth shall be light to thee,
So thou shalt be light to the earth.
The earth is your refuge,
Love and fulfilment.

Kryste

U źródła naszej światłości
Nocne czyhają ciemności
Z chaosu ludzie zrodzeni
W strukturach zakorzenieni

O, Christ 

At the source of our light
Darkness lurks in the night
People born from chaos
Rooted in structures

Ego

Ego sum pastor bonus et cognosco oves meas

W Ziemi jesteś, w ptakach, w drzewach
Jesteś prawdą o istnieniu
Na bezkresnych niwach Twoich
Pozwól kwiatów poczuć woń
Z żaru nienawiści ludzkiej
Obmyć czystym źródłem skroń

Ego

Ego sum pastor bonus et cognosco oves meas

You are in the earth, birds, trees
You hold the truth about existence
Let us smell the flowers
Blooming on your endless plains
Rinse our temples with a pure spring
Put out the fire of human hatred

In te domine speravi 

W tobie, Pani, mam nadzieję
Pąku skalny w tańcu z gwiazdą
Błękitna kroplo w gwiezdnej toni
Niechaj nie będę zapomniany!

Lata świetlne od mej Pani
W stelarnej toni zapomniany
W imię moje ślę komety
Bądź mi opoką pod stopami

Rozszerz źrenice twoje za mną
Przez lata świetlne w tańcu z gwiazdą
W pyle człowieczym pod stopami
Błękitna kroplo w obcej toni

Astralne igły kłują mapy
Gdy mrugam z trzewi pulsarami
W imię moje ślę komety
To w tobie mam nadzieję, Pani

I put my trust in Thee, Lord 

I put my Trust in Thee, Lady
A stone bud in an astral dance
A blue drop in stellar depths
I shall not be forgotten!

(I’m)Light years away from my Lady
Forgotten in stellar depths
I send comets in my name
Be a rock under my feet

Widen your eyes to see me
Through light years in a dance with a star
In the human dust underfoot
A blue droplet in an alien sea

Astral needles stab the maps
When I blink pulsars from my viscera
In my name I send comets
It is in you that I put my hope, Lady

In te domine speravi 

W tobie, Pani, mam nadzieję
Pąku skalny w tańcu z gwiazdą
Błękitna kroplo w gwiezdnej toni
Niechaj nie będę zapomniany!

Lata świetlne od mej Pani
W stelarnej toni zapomniany
W imię moje ślę komety
Bądź mi opoką pod stopami

Rozszerz źrenice twoje za mną
Przez lata świetlne w tańcu z gwiazdą
W pyle człowieczym pod stopami
Błękitna kroplo w obcej toni

Astralne igły kłują mapy
Gdy mrugam z trzewi pulsarami
W imię moje ślę komety
To w tobie mam nadzieję, Pani

I put my trust in Thee, Lord 

I put my Trust in Thee, Lady
A stone bud in an astral dance
A blue drop in stellar depths
I shall not be forgotten!

(I’m)Light years away from my Lady
Forgotten in stellar depths
I send comets in my name
Be a rock under my feet

Widen your eyes to see me
Through light years in a dance with a star
In the human dust underfoot
A blue droplet in an alien sea

Astral needles stab the maps
When I blink pulsars from my viscera
In my name I send comets
It is in you that I put my hope, Lady